Per Saecula

GRUPA ODTWÓRSTWA HISTORYCZNEGO

Turniej Szabli Bojowej

Turniej Szabli Bojowej

Turniej Szabli

 1. Uczestnikiem – nazywamy osobę będącą dopuszczoną do uczestnictwa w turnieju. W turnieju mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające strój historyczny z epoki.
 2. Szabla – rekonstrukcje szabel historycznych, nieostrzone, z zaokrąglonymi sztychami. Odczyszczone i bez wyraźnych zadziorów.
 3. Pancerz ochronny – bezwzględnie wymagany własny sprzęt ochronny. Na korpus: przeszywanica, plastron, kolczuga bądź kirys. Na ręce: coś więcej niż tylko cienka skórzana rękawiczka. Na głowę – maska szermiercza.

Zasady porządkowe:

 1. Zapisy rozpoczną się o godzinie 11:30 i trwać będą do rozpoczęcia turnieju. Uczestnik zobowiązany jest do stawienia się z wymaganym sprzętem do weryfikacji. Po weryfikacji sprzęt będzie dopuszczony do całego turnieju przed rozpoczęciem pierwszej walki. Od decyzji prowadzącego nie ma odwołania.
 2. Eliminacje rozpoczną się od razu po pokazie tańca dawnego o 12:30. Finał przewidziany jest na godzinę 15:30.
 3. Do turnieju NIE DOPUSZCZA się osób odurzonych alkoholem, narkotykami lub innymi środkami psychotropowymi, a ponadto osób, które swoim niestosownym zachowaniem zakłócają przebieg turnieju.
 4. W czasie rozgrywania walk nie przeszkadzamy sobie nawzajem, nie wchodzimy na wyznaczone pole walki, PRZESTRZEGAMY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I DOBREGO WYCHOWANIA.
 5. Do finału po eliminacjach przechodzi do 4 osób z najlepszym wynikiem (w zależności od liczby uczestników).
 6. Decyzje w zakresie regulaminu, interpretacji oraz rzeczy nie ujętych regulaminem podejmuje organizator.

Zasady walki:

 1. W zależności od liczby uczestników, turniej będzie rozgrywany w formie pucharowej (walczą 2 osoby, z czego jedna przechodzi dalej) lub w grupach (3-4 osoby w grupie, walczy każdy z każdym, przechodzi 2 z najlepszym wynikiem w grupie).
 2. Na każdą walkę składa się 5 starć.
 3. Walkę wygrywa osoba z większą liczbą zebranych punktów.
 4. Pola trafień: głowa, korpus od pasa w górę i ręce z wyłączeniem dłoni.
 5. Punktacja danych pól wygląda następująco: korpus 3pkt, głowa 2pkt, ręka 1pkt.
 6. Trafienia obopólne liczone są, jako 0pkt. i jedno starcie.
 7. O awansie z grupy decyduje liczba wygranych walk, a w przypadku remisu liczone będą zdobyte punkty.
 8. Mają to być walki zbliżone do pojedynków historycznych, więc liczone będą tylko trafienia czyste, bez otrzymania cięcia zwrotnego. Liczymy na rozsądek i ładną szermierkę – szanujcie przeciwnika i tnijcie tak, jak sami byście chcieli, żeby Was cięto.

Organizatorem turnieju jest Jarosław „Faroth” Rodzaj. On będzie prowadził zapisy i do niego można zwracać się z wszelkimi pytaniami w temacie turnieju szabli.

Zostaw odpowiedź

Działa na silniku WordPress | Skórka The Cloisters, tłumaczenie: PL Skórki Wordpress | Kanał RSS - wpisy  RSS - komentarze