Per Saecula

GRUPA ODTWÓRSTWA HISTORYCZNEGO

Turniej Łuczniczy

Turniej Łuczniczy

Turniej Szabli

Regulamin turnieju łuczniczego na VII Biesiadzie Rycersko-Szlacheckiej na Zamku w Wiśniczu.

 1. Uczestnikiem – nazywamy osoby będące dopuszczone do uczestnictwa w turnieju łuczniczym.
 2. Łuk – preferowane są rekonstrukcje łuków historycznych oraz łuki o konstrukcji tradycyjnej, lecz wykonane ze współczesnych materiałów. Siła naciągu dowolna. Niedozwolone są łuki sportowe, bloczkowe i typu hunter oraz jakiekolwiek celowniki na majdanie i cięciwie.
 3. Strzały – tradycyjne drewniane, lotki z materiałów naturalnych z grotami „tarczowymi”. Dopuszczalne są osady z tworzywa.
 4. Ilość minimum 6 strzał. Strzały używane w konkurencjach przez poszczególnych uczestników powinny się odróżniać oznaczeniem.
 5. Łuki jak i strzały mają być okazane prowadzącemu. Po ich weryfikacji będą dopuszczone do całego turnieju przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji.Od decyzji prowadzącego nie ma odwołania.
 6. Za właściwy stan techniczny strzał oraz łuku odpowiada Uczestnik.

Zasady porządkowe:

 1. Zapisy rozpoczną się na 15 minut przed rozegraniem pierwszej konkurencji i będą trwać do jej zakończenia. Uczestnik zobowiązany jest do stawienia się z wymaganym sprzętem do weryfikacji.
 2. Do turnieju nie dopuszcza się osób odurzonych alkoholem, narkotykami lub innymi środkami psychotropowymi, a ponadto osób, które swoim niestosownym zachowaniem zakłócają przebieg turnieju.
 3. W czasie rozgrywania konkurencji nie przeszkadzamy sobie nawzajem, nie chodzimy po torach łuczniczych, PRZESTRZEGAMY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I DOBREGO WYCHOWANIA.
 4. Do finału po eliminacjach przechodzi 6 osób z najlepszym wynikiem.
 5. Jeśli ilość uczestników będzie niewielka, wszystkie osoby mogą brać udział w finale.
 6. W trakcie Turnieju Łuczniczego, każdy uczestnik ma obowiązek podać komendę „Przerwij strzelanie” lub po prostu „STOP”, jeżeli zauważy sytuację, która mogłaby wprowadzać stan zagrożenia na torze łuczniczym.
 7. Każdy uczestnik ma obowiązek samodzielnie przerwać strzelanie, jeśli zauważy sytuację, która mogłaby wprowadzać stan zagrożenia na torze łuczniczym.
 8. Decyzje w zakresie regulaminu, interpretacji oraz rzeczy nie ujętych regulaminem podejmuje organizator.

Konkurencje:

  Eliminacje:

 1. Strzelanie z odległości 20 kroków – punktacja 1-5.
 2. Strzelanie z odległości 20 kroków – punktacja odwrotna 1-5.
 3. Strzelanie tyłem z odległości 20 kroków – punktacja 1-5.
 4. Strzelanie z pozycji klęczącej z odległości 20 kroków – punktacja 1-5.
 5. Po zliczeniu punktów 6 najlepszych uczestników przechodzi do finału.

  Finał:

 1. Strzelanie z odległości 40 kroków – punktacja 1-5.
 2. Strzelanie bojowe z 3 odległości w czasie 30 sekund.
 3. Strzelanie z murów.
 4. Strzelanie do sylwetek zwierząt 2D.
 5. Precyzja (1 strzała – 1 kolor).
 6. Pojedynek.

Na zakończenie wspólne strzelanie na duże odległości (powyżej 50 metrów).

Organizatorem turnieju jest Michał Wieciech. On będzie prowadził zapisy i do niego można zwracać się z wszelkimi pytaniami w temacie turnieju łuczniczego.

Zostaw odpowiedź

Działa na silniku WordPress | Skórka The Cloisters, tłumaczenie: PL Skórki Wordpress | Kanał RSS - wpisy  RSS - komentarze